Vi udvikler forskningsbaserede værktøjer til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde indenfor psykiatri, misbrugsbehandling og sociale indsatser.


Formålet er sammenhængende og patientorienterede indsatser, selv når der er flere systemer og fagligheder involveret. 

Vi udvikler konceptet i 2021.

Copyright © 2020. Oneweb. All Rights Reserved

Forsknings- og konsulentvirksomhed indenfor psykisk sundhed og psykiatri. 

Psykologisk Ajour