Psykologisk Ajour

- rådgivning og undervisning til mennesker, der arbejder med mennesker

Der er brug for mange varme hænder indenfor psykiatrien og beslægtede felter som bosteder og behandlingsinstitutioner. En del af hænderne sidder på mennesker, der ikke nødvendigvis er uddannet til at arbejde med mennesker, der har psykiske vanskeligheder.


Det kan være vikarer, vagtpersonale eller andre personalegrupper, som skal løse afgrænsede opgaver, men som ikke har en grunduddannelse, der har klædt dem på til at tænke pædagogisk eller psykologisk. Alligevel kan de stå og skulle håndtere en central funktion i en behandlingssammenhæng. Det kan potentielt give vanskeligheder. Fx brud på de etiske retningslinjer, der er en indlejret del af al behandlingsarbejde.


Vi screener nyt personale ift. deres evne til at udfylde deres rolle på en måde, der understøtter arbejdsstedets kerneformål. Det drejer sig om at forstå feltets kerneopgave, kende til de grundlæggende metoder og værktøjer, og så at kunne reflektere og handle etisk sundt, så misforståelser forebygges.


Vores ydelser tilpasses aftagerens behov, hvad end det er en psykiatrisk afdeling, et botilbud, et behandlingssted eller en anden sammenhæng, hvor man hjælper mennesker, der oplever psykiske lidelser.