OM Psykologisk Ajour

Psykologisk Ajour drives af Jonathan Led Larsen, cand.psych.aut., ph.d. Jonathan har bred erfaring med psykiatri- og rusmiddelområdet og arbejder i dag med forskning indenfor dobbeltdiagnoseområdet. Jonathans CV kan findes her.


Psykologisk Ajour er etableret med afsæt i, at der mangler et tilbud til at kvalificere indsatsen hos den ret store personalegruppe, der har kontakt til mennesker med psykiske lidelser og andre problemer, men som ikke har en grunduddannelse, der har klædt dem på til arbejdet. 


Det kan være vagter, vikarer eller andet personale, som har en afgrænset opgave ift. et psykiatrisk afsnit, et botilbud eller en behandlingsinstitution. 


Vi fremhæver etisk kompetence i vores ydelser, fordi etik handler om at balancere hensynet til sig selv med hensynet til dem, man har en ansvars-rolle i forhold til.


Ifm. mennesker med psykiske lidelser er der særligt behov for at have en tilstrækkelig etisk kapacitet, fordi det er mennesker, som kan have svært ved at sætte grænser og tage gode beslutninger for dem selv.


Derfor hviler der et stort ansvar på personalet.


Psykologisk Ajour hjælper både med at screene potentielt personale mhp. at sikre disse kompetencer. Psykologisk Ajour tilbyder også opkvalificering af personale, der ikke er fagligt uddannet til området. Det bidrager med den nødvendige forståelse af, hvad det vil sige at være tilknyttet et behandlingstilbud for mennesker, der er psykisk er sårbare.


Psykologisk Ajour opererer på Sjælland.