YDELSER

Vi tilbyder 4 forskellige typer af grundydelser:


Screening af evne til at handle etisk forsvarligt hos medarbejdere, der har afgrænsede opgaver indenfor psykiatri eller beslægtede områder.

 • Test af evne til at reflektere etisk.
 • Vurderende samtale.
 • Skriftlig vurdering af medarbejderen.

 

Opkvalificerende kurser for nyere medarbejdere, inklusiv evaluering og udstedelse af diplom.

 • Grundlæggende kendskab til opgaver indenfor området.
 • Kendskab til det diagnostiske system – funktion og begrænsninger.
 • Forståelse af egen rolle.
 • Kendskab til etisk kodeks.

 

Rådgivning omkring opbygning af strukturer til egen-evaluering, inklusive supervision af tovholdere.

 • Kendskab til principperne for at etablere et etisk beredskab.
 • Kendskab til basale evalueringsmetoder.
 • Konkret rådgivning og støtte til at etablere en lokal struktur.

 

Konsulentstøtte til at etablere basal forskningskapacitet. Opbygning af forskningskapacitet understøtter etisk refleksion, styrker fagligheden og kan hjælpe til at fastholde personale.

Der tilbydes:

  • Introduktion til forskningsmetoder.
  • Hjælp til at formulere et forskningsprojekt og lave en forskningsprotokol.
  • Evt. støtte til at søge forskningsmidler og søge efter samarbejdspartnere.